Buradasınız: Skip Navigation Links
KOMİSYON RAPORLARI
12/2 - 2/3 - 2/773 Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi - Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi 2 7146 27
362/2341 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 561 7144 26
351/949 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu Tasarısı 560 7142 26
341/944 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 557 7143 26
331/926 Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 535 7104 26
321/914 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 533 7103 26
311/912 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 518 7099 26
291/861 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 504 7067 26
281/887 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı 503 7066 26
271/884 Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 502 7061 26
262/1703 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 475 7020 26
252/1585 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 456 6824 26
241/796 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 446 6770 26
231/733 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 434 6768 26
221/774 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı 433 6767 26
201/779 - 2/1439 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı - Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 435 6761 26
192/1419 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 426 6753 26
182/1319 Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 413 6741 26
171/750 - 2/571 Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı - 19.4.2012 Tarihli ve 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 411 6745 26
161/752 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 410 6740 26
12345678910...