Buradasınız: Skip Navigation Links
KOMİSYONA HAVALE EDİLEN İŞLER

Tümünü Göster

Detaylı Arama İçin Tıklayınız

Aranacak Kelime:
Esas No:
Tarih Aralığı:  - 2/2073
Özet
31.05.2006 Tarih ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 15.01.2018263
2/2070
Özet
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 15.01.2018263
2/2071
Özet
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 15.01.2018263
2/2072
Özet
Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 15.01.2018263
2/2058
Özet
Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 11.01.2018263
2/2067
Özet
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 11.01.2018263
2/2056
Özet
Kocaeli İline Bağlı Hereke Beldesinin İlçe Yapılması İli İlgili Kanun Teklifi 11.01.2018263
2/2066
Özet
375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 11.01.2018263
2/2068
Özet
Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 11.01.2018263
2/2061
Özet
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 11.01.2018263
2/2048
Özet
Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 08.01.2018263
2/2054
Özet
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 08.01.2018263
2/2035
Özet
5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 08.01.2018263
2/2041
Özet
6306 Sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun", 2981 Sayılı "İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunu'nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ve 4706 Sayılı "Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 08.01.2018263
2/2050
Özet
Köy Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 08.01.2018263
2/2044
Özet
Isparta Gülü Kanunu Teklifi 08.01.2018263
2/2052
Özet
Türkiye Uyuşturucu ile Mücadele Kurumunun Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi 08.01.2018263
2/2043
Özet
12/11/2012 tarihil ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 08.01.2018263
2/2039
Özet
İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 08.01.2018263
2/2045
Özet
Harcırah Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 08.01.2018263
12345678910...