Buradasınız: Skip Navigation Links
YILI MERKEZİ BÜTÇE KANUNU EKLİ CETVELLERİ

2013-2015 YILLARI EKONOMİK VE FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA CETVELLERİ

Cumhurbaşkanlığı

Ahi Evran Üniversitesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Kastamonu Üniversitesi

Anayasa Mahkemesi

Düzce Üniversitesi

Yargıtay

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Danıştay

Uşak Üniversitesi

Sayıştay

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Başbakanlık

Namık Kemal Üniversitesi

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

Erzincan Üniversitesi

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Aksaray Üniversitesi

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Giresun Üniversitesi

Hazine Müsteşarlığı

Hitit Üniversitesi

Diyanet İşleri Başkanlığı

Bozok Üniversitesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Adıyaman Üniversitesi

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

Ordu Üniversitesi

Adalet Bakanlığı

Amasya Üniversitesi

Milli Savunma Bakanlığı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

İçişleri Bakanlığı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Jandarma Genel Komutanlığı

Sinop Üniversitesi

Emniyet Genel Müdürlüğü

Siirt Üniversitesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Nevşehir Üniversitesi

Dışişleri Bakanlığı

Karabük Üniversitesi

Maliye Bakanlığı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Gelir İdaresi Başkanlığı

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Milli Eğitim Bakanlığı

Artvin Çoruh Üniversitesi

Sağlık Bakanlığı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Bitlis Eren Üniversitesi

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Kırklareli Üniversitesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Devlet Personel Başkanlığı

Bingöl Üniversitesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Muş Alparslan Üniversitesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Batman Üniversitesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Ardahan Üniversitesi

Avrupa Birliği Bakanlığı

Bartın Üniversitesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bayburt Üniversitesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Gümüşhane Üniversitesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Hakkari Üniversitesi

Ekonomi Bakanlığı

Iğdır Üniversitesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Şırnak Üniversitesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Tunceli Üniversitesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Yalova Üniversitesi

Kalkınma Bakanlığı

Türk Alman Üniversitesi

Türkiye İstatistik Kurumu

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Bursa Teknik Üniversitesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Yüksek Öğretim Kurulu

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Abdullah Gül Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Erzurum Teknik Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

İstanbul Üniversitesi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

İstanbul Teknik Üniversitesi

Atatürk Araştırma Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi

Atatürk Kültür Merkezi

Marmara Üniversitesi

Türk Dil Kurumu

Yıldız Teknik Üniversitesi

Türk Tarih Kurumu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

Ege Üniversitesi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Dokuz Eylül Üniversitesi

Türkiye Bilimler Akademisi

Trakya Üniversitesi

Türkiye Adalet Akademisi

Uludağ Üniversitesi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

Anadolu Üniversitesi

Spor Genel Müdürlüğü

Selçuk Üniversitesi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Akdeniz Üniversitesi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Erciyes Üniversitesi

Orman Genel Müdürlüğü

Cumhuriyet Üniversitesi

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Çukurova Üniversitesi

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Türk Akreditasyon Kurumu

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Türk Standartları Enstitüsü

Atatürk Üniversitesi

Türk Patent Enstitüsü

İnönü Üniversitesi

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

Fırat Üniversitesi

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Dicle Üniversitesi

Savunma Sanayi Müsteşarlığı

Yüzüncü YılÜniversitesi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Gaziantep Üniversitesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

GAP Bölge Kalkınma İdaresi

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Harran Üniversitesi

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Süleyman Demirel Üniversitesi

Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu

Adnan Menderes Üniversitesi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Bülent Ecevit Üniversitesi

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Mersin Üniversitesi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Pamukkale Üniversitesi

Karayolları Genel Müdürlüğü

Balıkesir Üniversitesi

Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı

Kocaeli Üniversitesi

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Sakarya Üniversitesi

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Celal Bayar Üniversitesi

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Mustafa Kemal Üniversitesi

Türkiye Su Enstitüsü

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Kafkas Üniversitesi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Niğde Üniversitesi

Sermaye Piyasası Kurulu

Dumlupınar Üniversitesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Kamu İhale Kurumu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Rekabet Kurumu

Kırıkkale Üniversitesi

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Galatasaray Üniversitesi

B, C, E, F, H, İ, K, M, O, P, T, V Cetvelleri