Buradasınız: Skip Navigation Links
KOMİSYONA HAVALE EDİLEN İŞLER

Tümünü Göster

Detaylı Arama İçin Tıklayınız

Aranacak Kelime:
Esas No:
Tarih Aralığı:  - 2/1923
Özet
19.10.2015 Tarih ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi (İhlas Finans Mağdurlarının Alacaklarının İadesi) Hakkında Kanun Teklifi 16.11.2017263
2/1928
Özet
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 16.11.2017263
2/1925
Özet
492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 16.11.2017263
2/1924
Özet
29.08.1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 16.11.2017263
2/1926
Özet
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 16.11.2017263
2/1919
Özet
5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 09.11.2017263
2/1918
Özet
Köy Kanunu ile Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 09.11.2017263
2/1914
Özet
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 09.11.2017263
2/1916
Özet
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 09.11.2017263
2/1904
Özet
Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 08.11.2017263
2/1911
Özet
3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 08.11.2017263
2/1907
Özet
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 08.11.2017263
2/1903
Özet
Emlak Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 08.11.2017263
2/1913
Özet
12 Eylül 1980 Askeri Darbe Rejiminin Kararları ve Kanunları ile Mağdur Olanlara ya da Yakınlarına Maddi ve Manevi Tazminat Verilmesi ve de Darbe Sürecinin Yol Açtığı Mağduriyetlerin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi 08.11.2017263
2/1905
Özet
633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 08.11.2017263
2/1906
Özet
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 08.11.2017263
2/1912
Özet
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ve Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 08.11.2017263
2/1898
Özet
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 08.11.2017263
2/1901
Özet
Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 08.11.2017263
2/1908
Özet
Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Kamu Bankalarından Yapacakları Para Transferlerinde Ücret Kesintisi Yapılmamasına İlişkin Kanun Teklifi 08.11.2017263
12345678910...